تلفن : 02171057155

ایمیل سازمانی : Fuladingroup@gmail.com

آدرس : بازار آهن مکان - شرکت فولادین

ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه ۸ الی ۱۷